OM Immediate Edge

Hur kom Immediate Edge till?

Strävan efter kunskap kan vara krävande. Skaparna av Immediate Edge var fascinerade av investeringsvärlden och allt den hade men ställdes inför utmaningen att hitta aktuell forskning och utbildningsmaterial. De försökte lösa det här problemet genom att koppla investeringsentusiaster till pedagoger via Immediate Edge.

Immediate Edge: Överbryggande investeringskompetens

Skapandet av Immediate Edge var en avkomma till sökandet efter investeringskunskap. Lösningen var att bli en mellanhand mellan investeringsentusiaster och investeringsutbildningsföretag. Immediate Edge engagerar sig för denna sak och gör den tillgänglig för alla gratis, vilket skapar den kortaste vägen mellan elever och lärare.

Gör dig redo att lära dig med Immediate Edge

Immediate Edge syftar till att göra investeringsutbildning tillgänglig för alla intresserade oavsett språk eller plats. Att gå in i investeringar utan att helt förstå hur branschen fungerar är kanske inte den bästa idén. Innan du hänger dig är det viktigt att förstå grunderna, som Immediate Edge strävar efter att hjälpa sina användare att uppnå.

Bakom kulisserna för Immediate Edge

Immediate Edge är byggd för lång livslängd. Målet är att koppla den genomsnittliga personen till investeringsutbildning och utbildare för att göra finansiell läskunnighet frodas. På så sätt kommer finansiell kunskap inte längre att vara ett reserverat privilegium utan allmän kunskap.

Varför är Immediate Edge viktigt?

I dagens värld kan nästan vem som helst göra investeringar. Onlineplattformar har gjort detaljhandelsinvesteringar möjliga. Denna enkla tillgång kräver utbildning och finansiell kunskap.

Med tillgång till utbildning blir genomsnittliga människor investeringskunniga och känner till finansvärldens snålhet. Immediate Edge hjälper dem att bygga en solid grund av kunskap på investeringsscenen.